Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera

1. Postanowienia ogólne

 1. Voucher podarunkowy w wersji elektronicznej jest dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem perfectdayspa.com.pl/sklep, którego właścicielem jest SMART SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Legnicy, ul. Wielogórska 1, NIP 6912526999, REGON 367725010, KRS 0000685221.
 2. Voucher zakupiony w sklepie internetowym zostaje przesłany automatycznie, po dokonaniu zapłaty, na adres e-mail adresata w formie pliku .pdf.
 3. Płatności za Voucher można dokonać za pośrednictwem bramki płatniczej PayU przy użyciu wielu popularnych metod płatności dostępnych u tego operatora.

2. Kontakt ze sklepem

Adres pocztowy: Perfect Day Spa, ul. J. Brzechwy 10, 59-220 Legnica

Adres email: salon@inhype.pl

Telefon: +48 789 877 877

3. Wymagania i zasady

 1. Do odebrania zakupionego Voucher droga elektroniczną niezbędne jest posiadanie skrzynki e-mail.
 2. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie może być wydana z niego reszta.
 3. Voucher w przypadku jego utraty lub kradzieży nie podlega wymianie na nowy i nie będzie realizowany.
 4. Prawo do korzystania z Voucher nie może być przeniesiony na inną osobę niż pierwotny odbiorca, który został oznaczony imiennie na Voucherze.
 5. Voucher może być realizowany wyłącznie w Perfect Day Spa w Legnicy, ul. Brzechwy 10.
 6. Data ważności Vouchera wynosi 3 miesiące i nie może ulec przedłużeniu.
 7. Warunkiem korzystanie z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usług z naszego Spa.
 8. Rezerwując wizytę należy poinformować pracowników, że będzie ona opłacona za pomocą Vouchera.
 9. Voucher nie musi być wykorzystany jednorazowo. Można z niego korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpana środków bądź do upływu terminu ważności Vouchera.
 10. Voucher elektroniczny posiada unikalny numer.
 11. Voucher elektroniczny jest odpowiednikiem Vouchera papierowego, który można nabyć bezpośrednio w sklepie.

4. Zasady realizacji

 1. Realizacja Vouchera jest możliwa w godzinach pracy salonu Perfect Day Spa.
 2. Rezerwacji usług realizowanych za pośrednictwem Vouchera należy dokonać co najmniej 14 dni przed upływem jego terminu ważności. Perfect Day Spa nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Vouchera z powodu braku wolnych terminów.
 3. Realizowane w ramach vouchera usługi rozliczane są według regularnych cen z oferty Perfect Day Spa. Ceny mogą ulegać zmianie niezależnie od momentu sprzedaży Vouchera. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej https://perfectdayspa.com.pl/cennik/ Realizacja vouchera nie łączy się z realizacją kuponów zniżkowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Voucher nie może być wprowadzany do obrotu handlowego – w takiej sytuacji zostanie anulowany.
 2. Zakup i korzystanie z vouchera oznacza wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 3. Perfect Day Spa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie bez podawania przyczyn.