Polityka prywatności i cookies

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator danych osobowych

Smart Safety Sp. z o.o., przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Legnicy, ul. Wielogórskiej 1, NIP 6912526999.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: salon@inhype.pl 

Uprawnienia klienta

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma możliwość:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies możesz wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dane osobowe i prywatność

1. Złożenie zamówienia w sklepie

Gromadzimy Twoje dane w celu realizacji Twojego zamówienia. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wynika to z obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością, zobowiązującego nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Gromadzimy Twoje dane również w celu polepszenie jakości świadczonych przez nas usług poprzez badanie satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku odmowy podania danych: nie będziesz mógł złożyć zamówienia i wyrazić swojej opinii na temat działania sklepu.

2. Założenie konta

Gromadzimy Twoje dane w celu realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym wypadku prowadzenie konta. Dane są przechowywane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie.

W przypadku odmowy podania danych: nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji.

3. Nawiązanie kontaktu ze Sklepem

Gromadzimy Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania lub obsługę zgłoszenia. Podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową. A w przypadku gdy może prowadzić do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku odmowy podania danych: nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenia.

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych i analitycznych

Gromadzimy Twoje dane w celu realizowania marketingu bezpośredniego, polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam oraz analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies.

W przypadku odmowy podania danych: nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, które mogą Cię interesować i nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu.

5. Newsletter - subskrypcja

Gromadzimy Twoje dane w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przechowywane do momentu, w którym wypiszesz się z naszego Newslettera.

W przypadku odmowy podania danych: nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszej oferty.

6. Działania mogące prowadzić do powstania roszczeń związanych ze sklepem lub naszymi usługami

Gromadzimy Twoje dane w celu ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

W przypadku odmowy podania danych: brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Publikowanie danych

Jeśli opublikujesz komentarz, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail.

Profilowanie i działania analityczne

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania oraz prowadzimy działania analityczne – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.

Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Działania analityczne w celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Pliki cookies

W Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

Odbiorcy danych i usługi zewnętrzne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie:

 • hostingodawca
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający wysyłkę Newslettera lub wiadomości marketingowych
 • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie
 • dostawca płatności
 • podmiot zapewniający dostawę towaru
 • hurtownia
 • podmiot zapewniający system ratalny
 • podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie
 • portale społecznościowe
 • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską nie ma miejsca.